Nieuws

Weer een stap verder!

Welkom op de website van GroenLinks Westerwolde. GroenLinks Westerwolde is de nieuwe afdeling van GroenLinks, voortgekomen uit de oude afdelingen Bellingwedde en Vlagtwedde. De afdeling is volop in beweging. Ook wij merken dat onder andere aan een aantal nieuwe enthousiaste leden. Op dit moment bereiden we ons natuurlijk voor op de landelijke verkiezingen van 15 maart, maart daarna gaan we aan de slag voor de gemeenteraadsverkiezingen van 22 november 2017.

Lees verder

De Eems als riool van minister Kamp? Dat nooit!

Je zou er bijna niet meer van opkijken,  al die berichten rondom de problemen van de fossiele energie. Gisteren de berichtgeving over de mogelijke lozing van deels gezuiverd afvalwater op de rivier de Eems. Afvalwater wat vrijkomt bij de winning van aardolie in Schoonebeek, afvalwater wat nu wordt getransporteerd in leidingen die verouderd zijn en steeds vaker gebreken vertonen, afvalwater wat ondergronds wordt geïnjecteerd, zonder dat we weten welke gevolgen dat heeft. Terecht dat men in Twente hier bezwaar tegen maakt en ja minister Kamp woont daar ook, dus dump maar in de Eems, komt het vanzelf bij de Groninger kust terecht, het afvalputje van Nederland, Kamp kent die provincie, heeft daar niet zoveel mee op, dus dat is geen probleem.

Lees verder

Op naar de gemeente Westerwolde!

Op maandagavond 26 oktober besloot de raad van de gemeente Vlagtwedde unaniem in te stemmen met de vorming van de nieuwe gemeente Westerwolde door een fusie met de gemeente Bellingwedde. Onderstaand de inbreng van ons raadslid René Kriek op deze avond.

Lees verder

Westerwolds Zorghuis komt stap dichterbij

Tijdens de algemene beschouwingen in juni hebben wij een motie ingediend om de mogelijkheden te onderzoeken naar een Westerwolds Zorghuis, een kleinschalige opvang voor mensen na beijvoorbeeld een ziekenhuisopname of voor een korte periode als er geen mantelzorg voorhanden is. Opvang in de directe omgeving speelt hierbij ook een grote rol. Daarnaast zou er binnen een zorghuis ook nog ruimte kunnen zijn voor huisartsenzorg en eventuele thuiszorgmedewerkes die het zorhuis als uitvalsbasis gebruiken.

De motie is met algemene stemmen door de gemeenteraad aangenomen en inmiddels heeft onderzoek aangetoond dat er draagvlak is voor het westerwolds zorghuis. Het college van B&W is enthousiaste en we zijn nu weer aan zet om de plannen verdere uit te werken.

Pagina's