Onze speerpunten 2018-2022

Onze speerpunten vanuit het verkiezingsprogramma

GroenLinks: GROEN EN SOCIAAL!

GroenLinks staat voor groen en duurzaam, eerlijk delen, verbinding tussen mensen en vertrouwen in elkaar. GroenLinks wil een Westerwolde waar we prettig kunnen wonen, werken en recreëren . Een Westerwolde waar we ons allemaal thuis voelen, nu en in de toekomst!

Meer vrijheid in de bijstand
De bijstand is een sociaal vangnet voor mensen die tijdelijk geen inkomen hebben. De bijstand moet mensen ook kansen bieden op meer inkomen. GroenLinks wil dat mensen kunnen bijverdienen of een eigen bedrijf beginnen zonder direct gekort te worden op hun uitkering, een vorm van basisinkomen.

Onderwijs
GroenLinks wil de bestaande scholen in stand houden en meer creativiteit  aanbieden, buitenlokalen en schooltuinen, en aandacht voor techniek en ambacht.  Het kind staat centraal, ieder kind moet zich zelfstandig kunnen ontwikkelen op zijn of haar niveau.

Openbaar vervoer
Westerwolde heeft recht op goed en betaalbaar openbaar vervoer. Kleinere bussen op bepaalde tijden mag, maar dan tegen de normale tarieven, geen dure taxi’s of andere vormen van commercieel vervoer. GroenLinks vindt snelle verbindingen naar Winschoten, Stadskanaal, Emmen en Groningen erg belangrijk.

Zorg
De huisarts en thuiszorg vormen de basis van zorg in onze dorpen. Oud kunnen worden met goede, betaalbare zorg en huishoudelijke hulp in je eigen omgeving vindt GroenLinks belangrijk. De gemeente Westerwolde moet zorgaanbieders helpen meer samen te werken om zorg dichtbij en betaalbaar  te houden.

Natuur, recreatie en landbouw
Op de natuur in Westerwolde moeten we zuinig zijn. Iedereen moet hiervan kunnen genieten. Meer toerisme betekent ook broodnodige werkgelegenheid. De landbouw is belangrijk in Westerwolde. GroenLinks is voorstander van meer biologische landbouw, duurzaamheid en lokale producten. Hierbij horen geen megastallen.

Energie
GroenLinks wil geen mijnbouwactiviteiten in Westerwolde. We moeten steeds meer schone energie gaan gebruiken, waar we allemaal beter van worden. Dus zonneparken en windmolens die van ons allemaal zijn. De gemeente Westerwolde moet ondersteuning bieden bij het opzetten van zogenaamde energiecorporaties voor de inwoners zodat iedereen kan profiteren.