oude berichten Bellingwedde

Op deze pagina treft u aan aantal oude berichten aan van de voormalige website van GroenLinks Bellingwedde

Strijd tegen winningsbesluit succesvol !

18 november 2015

Vandaag heeft de Raad van State de besluiten van minister Kamp vernietigd. De gaswinning is voorlopig beperkt tot 27 miljard kubieke meter en de minister zal met een nieuw besluit moeten komen. Het beroep (zie bijlage) dat fractievoorzitter Marja Bos aan had getekend, werd gegrond verklaard, evenals het beroep van een aantal andere inwoners in de provincie. Opvallend was dat de Raad van State ook een aantal beroepen niet-ontvankelijk verklaarde:

Beslissing

Strijd tegen winningsbesluit succesvol !

18 november 2015

Vandaag heeft de Raad van State de besluiten van minister Kamp vernietigd. De gaswinning is voorlopig beperkt tot 27 miljard kubieke meter en de minister zal met een nieuw besluit moeten komen. Het beroep (zie bijlage) dat fractievoorzitter Marja Bos aan had getekend, werd gegrond verklaard, evenals het beroep van een aantal andere inwoners in de provincie. Opvallend was dat de Raad van State ook een aantal beroepen niet-ontvankelijk verklaarde:

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

Vandaag heeft de Raad van State de besluiten van minister Kamp vernietigd. De gaswinning is voorlopig beperkt tot 27 miljard kubieke meter en de minister zal met een nieuw besluit moeten komen. Het beroep (zie bijlage) dat fractievoorzitter Marja Bos aan had getekend, werd gegrond verklaard, evenals het beroep van een aantal andere inwoners in de provincie. Opvallend was dat de Raad van State ook een aantal beroepen niet-ontvankelijk verklaarde:

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. verklaart de beroepen, voor zover ingediend door Groningen Centraal!, Stichting Vrienden van Groningen Centraal!, de provincie Groningen, de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest, de gemeenten, en gemeenteraden van, Haren, Groningen, Ten Boer, Loppersum, De Marne, Menterwolde, Pekela, Veendam, Stadskanaal, Grootegast, Delfzijl, Winsum, Bedum, Eemsmond, Hoogezand-Sappemeer, Bellingwedde, Leek, Slochteren en Zuidhorn, de gemeenteraden van Appingedam en Oldambt, [appellant sub 13A] en [appellante sub 13B], [7 appellanten sub 39], [appellant sub 14B], [appellant sub 14C], [appellant sub 14D] en [appellant sub 14A], niet-ontvankelijk;

 

 

GroenLinks stuurt gebiedsregisseurs Middel en Kremer een brief

13 mei 2016

Gisteravond besprak de gemeenteraad van Bellingwedde het rapport Kört veur de kop van de gebiedsregisseurs Middel en Kremer. Zij schreven dit rapport omdat de colleges van de zeven gemeenten in Oost-Groningen het niet met elkaar eens konden worden over de uitvoering van het Akkoord van Westerlee. Staatsecreatris Klijsma greep in en om de versnelling van de uitvoering van het Akkoord van Westerlee er daadwerkelijk in te brengen, is een kernteam geformeerd. Dat team bestaat uit de twee gebiedsregisseurs, de twee voorzitters van de werkvoorzieningsschappen Synergon en Wedeka en de twee directeuren van de schappen. Dit team moet er op toezien dat er een business-case geschreven wordt. De gemeenten worden er buiten gelaten. Die komen pas weer aan bod als de business-case er ligt en ze er hun goedkeuring aan moeten hechten. Alleen zo kan Oost-Groningen de toegezegde 18 miljoen euro ook echt krijgen.

 

In het raadsvoorstel dat gisteravond voorlag werd aan de raad gevraagd om kennis te nemen van het rapport Kört veur de kop. GroenLinks vindt dit veel te mager en gaf aan de aanbevelingen van de gebiedsregisseurs te onderschrijven. Sterker nog wat GroenLinks betreft mogen de gebiedsregisseurs een aantal geschikte mannen en/of vrouwen aanwijzen die zorgen dat de plannen straks ook echt uitgevoerd worden. Van GroenLinks mogen ze een vergaand mandaat hebben, zodat ze zich niets aan hoeven te trekken van gemeentegrenzen en bestuurders en er nu eens echt voor kunnen zorgen dat er werkgelegenheid in Oost-Groningen gerealiseerd wordt. GroenLinks Bellingwedde heeft de heren Middel en Kremer hierover een brief gestuurd

 

 

Stil Protest tegen gevolgen gaswinning op 13 januari 2015 in Pekela

9 januari 2015

Op 13 januari 2015 wordt voor de gemeenteraadsleden van Bellingwedde, Oldambt en Pekela een informatieavond georganiseerd over de gevolgen van de gaswinning. Voor deze bijeenkomst zijn verschillende organisaties uitgenodigd (o.a. NAM, Groninger Bodembeweging, Centrum Veilig Wonen, de gedeputeerde). Wij willen deze avond een stil protest laten horen. Zwijgend, met een kunstkaars in de hand, staan wij bij een doodskist. In deze kist ligt het vertrouwen van de inwoners. Het vertrouwen dat inwoners serieus genomen worden, dat hun veiligheid op de eerste plaats komt.

Op 13 januari 2015 wordt voor de gemeenteraadsleden van Bellingwedde, Oldambt en Pekela een informatieavond georganiseerd over de gevolgen van de gaswinning. Voor deze bijeenkomst zijn verschillende organisaties uitgenodigd (o.a. NAM, Groninger Bodembeweging, Centrum Veilig Wonen, de gedeputeerde). Wij willen deze avond een stil protest laten horen. Zwijgend, met een kunstkaars in de hand, staan wij bij een doodskist. In deze kist ligt het vertrouwen van de inwoners. Het vertrouwen dat inwoners serieus genomen worden, dat hun veiligheid op de eerste plaats komt. Het vertrouwen is een stille dood gestorven…..

We geven de raadsleden een ‘rouwbrief’ mee. In deze rouwbrief staan kritische vragen en we roepen de raadsleden op deze vragen tijdens de bijeenkomst te stellen.

Het is kort dag, maar we roepen jullie op om 13 januari a.s. om 18.45 uur aanwezig te op de parkeerplaats bij het gemeentehuis in Pekela. Het gaat nadrukkelijk om een stil protest en daarom hebben we een aantal afspraken gemaakt en we verzoeken iedereen die deel wil nemen aan het stille protest, om deze afspraken te respecteren.

 

 

Wethouder in gesprek met Oosterlengte over vervanging hulp bij vakantie en ziekte

22 april 2016

GroenLinks en SP in de gemeenteraad van Bellingwedde hebben de wethouder gevraagd om in gesprek te gaan met zorgaanbieder Oosterlengte. Cliënten van Oosterlengte en hun  familieleden hadden bij beide partijen aan de bel getrokken over een formulier dat ze moesten ondertekenen. Met het ondertekenen van het formulier gaan de cliënten er mee akkoord dat als hun hulp ziek is of met vakantie, er geen vervanging geregeld wordt. Mary Neef (SP) en Marja Bos (GroenLinks): “Het gaat om kwetsbare ouderen, die niet goed begrepen hebben wat ze nu precies ondertekend hebben. Ook zijn familieleden en mantelzorgers niet geïnformeerd over het formulier. We hebben zelfs gehoord dat cliënten die het formulier niet ondertekend hebben en waarbij de familie zelfs een aantekening in het dossier heeft laten maken dat tijdens vakantie en ziekte vervanging van de hulp geregeld moet worden, er geen vervanging geregeld wordt. Daarom hebben we een motie ingediend”. In de motie vragen SP en GroenLinks de wethouder om met Oosterlengte in gesprek te gaan en Oosterlengte te vragen om de cliënten de mogelijkheid voor een heroverweging te geven. Mary Neef (SP) en Marja Bos (GroenLinks): “Het college heeft onze motie overgenomen, daar zijn we blij mee. We vinden dat cliënten de mogelijkheid moeten hebben om samen met familie of mantelzorgers een besluit te nemen over wel of geen vervanging bij vakantie en ziekte. En daar hoort ook bij dat de cliënten en hun familie en mantelzorgers goed geïnformeerd worden ”. 

 

 

GroenLinks waarschuwt: wil de zorgaanbieder dat je iets ondertekent, wees voorzichtig !

12 mei 2015

Oudere inwoners in Bellingwedde die Huishoudelijke Hulp krijgen, ontvangen van de gemeente een brief. In deze brief staat een besluit van de gemeente over welke hulp men krijgt en er wordt ook een einddatum genoemd. SP en GroenLinks hebben gemerkt dat er zorgaanbieders zijn die zelf invullen hoeveel uren zorg iemand krijgt en wanneer, en ook zelf een einddatum bepalen. Zij willen ook dat de cliënten een formulier ondertekenen waar de uren en einddatum van de zorgaanbieder op staan. Dit kan dus betekenen dat de gemeente heeft besloten dat iemand bijvoorbeeld tot 31 december 2015 een aantal uren krijgt en de gemeente hier ook een deel van betaalt, maar dat op het formulier van de zorgaanbieder bijvoorbeeld staat dat de zorg tot 31 december 2016 loopt. SP en GroenLinks: Wij vragen ons af of de cliënt hier dan aan vast zit en ook aan een hoger bedrag. Want als de gemeente vanaf 31 december 2015 een ander besluit neemt en een deel van de kosten niet meer vergoedt, dan zit de cliënt aan het contract van de zorgaanbieder vast en moet de cliënt het volledige bedrag betalen. De brieven en formulieren zijn soms lastig te lezen en ook niet altijd even duidelijk. En soms vinden mensen het ook lastig of vervelend om vragen te stellen.

Tijdens de raadsvergadering op 30 april 2015 vroegen SP en GroenLinks verantwoordelijk wethouder Lea van der Tuin of zij hiervan op de hoogte was. De gemeente neemt immers een besluit en de aanbieders worden hierover geïnformeerd, dus dan verwacht je dat de aanbieders zich ook houden aan dit besluit. Van der Tuin gaf echter aan dat de inwoners zelf verantwoordelijk zijn voor wat zij ondertekenen. Als de zorgaanbieder de cliënt iets laat ondertekenen, dan is dit de verantwoordelijkheid van de cliënt. Daar gaat de gemeente niet over gaf de wethouder aan. SP en GroenLinks waarschuwen daarom inwoners die zorg nodig hebben, om goed te kijken wat zij ondertekenen. En bij twijfel vragen te stellen of hulp te zoeken. Dit kan bij de ombudsman van GroenLinks, via telefoon 0597-412119 of via mail: groenlinksbellingwedde@gmail.com

 

 

Toch eindelijk oplossing Hoorn 5 ?

GroenLinks fractievoorzitter Nico Falke had al eerder gevraagd om de mogelijkheid van officiele weg te onderzoeken

Een officieel adres gerealiseerd aan de Driepolderweg lijkt nu toch mogelijk voor de familie Koster-De Winter. Fractievoorzitter Nico Falke had al eerder bij het college aangedrongen om te onderzoeken of het mogelijk zou zijn om van de aangelegde weg een officiele weg te maken, of als uitgang naar een officiele weg te beschouwen en zo een adres te realiseren. Volgens toenmalig burgemeester Triemstra en wethouder Van der Tuin was dit niet mogelijk. Blijkbaar heeft nader onderzoek deze mogelijkheid nu toch opgeleverd !

Of en welke voorwaarden er eventueel gelden voor de bewoners of gemeente is nog niet duidelijk. Ook hier zal GroenLinks kritisch naar kijken