Westerwolds Zorghuis komt stap dichterbij

Tijdens de algemene beschouwingen in juni hebben wij een motie ingediend om de mogelijkheden te onderzoeken naar een Westerwolds Zorghuis, een kleinschalige opvang voor mensen na beijvoorbeeld een ziekenhuisopname of voor een korte periode als er geen mantelzorg voorhanden is. Opvang in de directe omgeving speelt hierbij ook een grote rol. Daarnaast zou er binnen een zorghuis ook nog ruimte kunnen zijn voor huisartsenzorg en eventuele thuiszorgmedewerkes die het zorhuis als uitvalsbasis gebruiken.

De motie is met algemene stemmen door de gemeenteraad aangenomen en inmiddels heeft onderzoek aangetoond dat er draagvlak is voor het westerwolds zorghuis. Het college van B&W is enthousiaste en we zijn nu weer aan zet om de plannen verdere uit te werken.