Wens GroenLinks over plaatsen zonnepanelen op De Meet stapje dichterbij

De Meet in Bellingwolde krijgt in 2017 een flinke opknapbeurt. De gemeenteraad van Bellingwedde heeft in december 2016 een krediet beschikbaar gesteld van 780.000 euro.Een belangrijk onderdeel van deze renovatie is energiebesparing. Met het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de huidige bibliotheek kan een besparing van maar liefst 

éénderde van de elektriciteitskosten gerealiseerd worden. Voor GroenLinks is dit een belangrijke extra besparing die daarmee gerealiseerd zou kunnen worden. Daarom heeftGroenLinks in december bij het beschikbaar stellen van het krediet het college gevraagd om te onderzoeken of het dak geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen en om te kijken of een SDE plus-subsidie aangevraagd kon worden: een landelijke subsidie voor energiebesparende maatregelen. Hier was haast bij, omdat er in 2017 maar in twee rondes een subsidie aangevraagd kan worden en de aanvraag voor de eerste ronde voor 30 maart 2017 ingediend moest worden. Tijdens de commissievergadering afgelopen donderdag gaf wethouder Huizing aan dat aan het verzoek van GroenLinks gehoor is gegeven en dat er een subsidieaanvraag voor zonnepanelen ingediend is. Nu is het wachten of de subsidie ook toegekend wordt.