Op naar de gemeente Westerwolde!

Op maandagavond 26 oktober besloot de raad van de gemeente Vlagtwedde unaniem in te stemmen met de vorming van de nieuwe gemeente Westerwolde door een fusie met de gemeente Bellingwedde. Onderstaand de inbreng van ons raadslid René Kriek op deze avond.

De fractie van GroenLinks Vlagtwedde is verheugd dat na de afgelopen periode van onduidelijkheid nu toch stevig koers wordt gezet richting de vorming van de gemeente Westerwolde. De haven is eindelijk in zicht! 

Het is vanaf het begin van de discussie over de herindeling al door onze fractie bepleit om Vlagtwedde en Bellingwedde samen te laten gaan tot een nieuwe gemeente waar de burger zich thuis kan voelen en die toch voldoende toekomstbestendig is. Extreme schaalvergrotingen zijn niet helemaal ons ding zoals u wellicht weet... Tijdens de Historische Raadsvergadering in juli 2012 bij het 200 jarig bestaan tekende mijn voorganger Hendri Meendering op de kaart al de contouren in van de door ons gewenste nieuwe gemeente Westerwolde. 

Zeker na 8 juli 2014 ontstond een bijzondere situatie, omdat de provinciebestuur op grond van artikel 8 wet Arhi de regie overnam van de gemeenten in Oost Groningen. Moesten we een procedure opstarten tegen de provincie en doorgaan met onze eigen procedures? Hoewel ook GroenLinks kritisch was over de werkwijze vanuit de provincie, zijn wij blij dat we steeds hebben volgehouden om met tact en voorzichtig te manoeuvreren naar het gewenste doel. En met de komst  van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten waar ook GroenLinks deel van uitmaakt is het wachten beloond. 

Vanaf 2018 krijgen we een nieuwe gemeente met unieke natuur- en landschapswaarden waar de kwaliteit van leven vooropstaat.  De historische samenhang van het gebied zal bewoners blijvend betrekken zijn bij de identiteit en 'couleur lokale' en mensen van buitenaf verrassen en aantrekken. 

We zijn er van overtuigd dat Cittaslow-gemeente Westerwolde een prachtige toekomst tegemoet gaat!