Motie GroenLinks succesvol: Bellingwedde neemt deel aan Jeugdcultuurfonds

In december 2016 diende GroenLinks een motie in, waarin het college gevraagd werd om onderzoeken of Bellingwedde aan zou kunnen sluiten bij het Jeugdcultuurfonds. De gemeente Bellingwedde had namelijk besloten uit de Gemeenschappelijke Regeling Muziekschool Oost-Groningen te stappen en een nieuwe overeenkomst met het Cultuurhuis De Klinker te sluiten en de subsidie af te bouwen.

Fractievoorzitter Marja Bos: “Het afbouwen van de subsidie betekent dat nieuwe leerlingen die vanaf 1 augustus 2017 les willen gaan volgen het volledige lesgeld moeten betalen. Dit is op jaarbasis al gauw 300 euro per jaar en dat is voor ouders met een laag inkomen moeilijk of zelfs niet te betalen. Vanaf 1 augustus 2018 moeten alle leerlingen het volledige lesgeld betalen. Door als gemeente aan te sluiten bij het Jeugdcultuurfonds wordt ouders en kinderen met een laag inkomen de mogelijkheid geboden om een bijdrage te krijgen. Het fonds verstrekt per jaar maximaal 450 euro. Op deze manier is er een mogelijkheid voor financiële ondersteuning voor kinderen die graag muziekles, dans, toneel of theaterles willen volgen”.

Gaf het college twee weken geleden nog aan dat aansluiting er voorlopig niet in zou zitten, gisteravond, tijdens de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie, gaf het college toch het groene licht. Vanaf 1 september 2017 is Bellingwedde aangesloten bij het Jeugdcultuurfonds. Marja Bos: “We zijn hier erg blij mee, want alle kinderen moeten de mogelijkheid hebben om hun talenten te kunnen ontwikkelen. Daarmee leggen ze de basis voor hun verdere ontwikkeling en toekomst. We houden de komende periode de vinger aan de pols om te kijken of de regeling ook goed werkt”.