GROENLINKS OP WEG NAAR VERKIEZINGEN WESTERWOLDE.

Ook GroenLinks in Westerwolde is druk bezig met de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen op 22 november, wanneer de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Westerwolde wordt gekozen. 

In zowel de huidige gemeenteraad van Bellingwedde als Vlagtwedde is GroenLinks op dit moment vertegenwoordigd. Gezien de forse groei van GroenLinks bij de landelijke verkiezingen hoopt de Afdeling Westerwolde ook op een ruime vertegenwoordiging in de nieuwe gemeenteraad van Westerwolde.

De leden van de Afdeling Westerwolde zijn opgeroepen om zich kandidaat te stellen voor een plek in de nieuwe gemeenteraad. Binnenkort start een speciale kandidatencommissie de gesprekken met geïnteresseerde leden. 

Ook wordt er druk gewerkt aan een verkiezingsprogramma. Voor GroenLinks is het ook in Westerwolde belangrijk dat naast werkgelegenheid en bereikbaarheid van de regio, natuur en recreatie op een goede manier in evenwicht zijn. Als fraaie plattelandsgemeente wil GroenLinks  de kernwaarden groen, ruimte en natuur in stand houden, maar tegelijkertijd moet er wel zicht zijn op werk voor de inwoners. 

Andere speerpunten van GroenLinks zijn het ontwikkelen van locale energievoorziening en een agrarische sector die bij de bedrijfsvoering rekening houdt met natuur en milieu. Een heldere visie op de situatie rond de azc’s en de opvang en integratie van vluchtelingen zal ook in het verkiezingsprogramma van GroenLinks niet ontbreken. 

Nog voor de zomer zullen de leden van GroenLinks zich uitspreken over de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma vaststellen.