GroenLinks kritisch over uitbreiding Camping Wedderbergen in natuurgebied

De Statenfractie van GroenLinks in Groningen heeft op woensdag 17 mei schriftelijke vragen gesteld aan GS over de uitbreiding van camping Wedderbergen langs de Westerwoldse Aa. Het gebied waar de uitbreiding plaatsvindt maakt namelijk onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS genoemd). Statenlid Harrie Miedema wil weten of GS toestemming geeft voor deze ingreep. " Uitbreiden van de camping binnen het Natuurnetwerk in Groningen tast de natuur aan en is ook niet nodig omdat er genoeg alternatieven zijn", aldus Miedema. Er zou zelfs sprake zijn van een Leader-subsidie van de provincie voor het project, wat ook niet zou passen bij de natuurdoelstelling voor het gebied.

Er worden ook vraagtekens gezet bij het optreden van de gemeente Bellingwedde in deze zaak, die toestemming zou hebben gegeven voor de kap van bomen terwijl de termijn voor het indienen van bezwaar nog niet was verstreken.

De Westerwoldse Aa is een belangrijke ecologische verbinding in Westerwolde en daar past volgens GroenLinks het kappen van bomen, het dempen van sloten en het inrichten van 80 staanplaatsen voor caravans en tenten niet in. Daar is voldoende plaats voor buiten het Natuurnetwerk Nederland.

De vragen vind je in de bijlage.