Geslaagde ledenvergadering

Op 1 maart hield de afdeling Westerwolde een algemene ledenvergadering. Een goed bezochte avond met ongeveer 25 aanwezigen. Het bestuur heeft uitleg gegeven over de stappen die genomen moeten worden ter voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen op 22 november aanstaande. Zo wordt er hard gewerkt aan een mooie kandidatenlijst en een mooi verkiezingsprogramma. Voor de zomervakantie wil het bestuur dit traject afronden, zodat na de zomer begonnen kan worden met de verkiezingscampagne. Naast de lokale activiteiten werd uiteraard stilgestaan bij de landelijke ontwikkelingen, de campagne en de aanstaande verkiezingen. Het bestuur is verheugd dat ook het aantal leden in Westerwolde een stijgende lijn vertoond. Kortom ook in Westerwolde is het tijd voor verandering!