Evelien Pinxterhuis, nummer 3 op onze kandidatenlijst.

Mijn naam is Evelien Pinxterhuis. Ik heb drie dochters en woon samen met mijn echtgenoot en nog één thuiswondende dochter in Sellingen. Ik ben werkzaam in het openbaar onderwijs. Naast groepsleerkracht ben ik Master Pedagogiek. Door mijn functie in het onderwijs sta ik midden in de 
samenleving en weet ik wat er speelt. Ik weet ook wat een gezin kost, zeker ook met studerende kinderen. Een gemeente hoort dan ook mee te werken aan laagdrempelige voorzieningen voor muziekonderwijs, bibliotheken en sport. 

Aandacht voor zorg, inkomen en welzijn van jong en oud zijn voor mij dus belangrijke thema’s. Ik sta voor een eerlijke en sociale samenleving, waarbij de natuur zeker niet mag worden vergeten. Goed onderwijs voor iedereen vind ik heel belangrijk. Met elkaar werken we aan een mooie wereld die we graag willen doorgeven aan onze kinderen. Westerwolde is een prachtige plek om te wonen, een plek om trots op te zijn en te koesteren. We moeten ook niet vergeten dat Westerwolde onderdeel is van een grotere regio. Plaatsen als Stadskanaal, Winschoten, Emmen en Groningen moeten dan ook goed bereikbaar blijven met het openbaar vervoer, voor scholieren, maar ook voor werkenden en ouderen. 

Nederland verandert snel. De technische vooruitgang en digitalisering komen in een razend tempo op ons af. Juist dan is het nog belangrijker om gezamenlijk met de bewoners van Westerwolde deze verandering vorm te gaan geven. Hierbij denk ik ook aan kleinschalige projecten, waarbij de 
menselijke maat belangrijk is, bijvoorbeeld bij wind- en zonne-energie, geen grote investeerders, maar kleinschalige lokale projecten als basis. Maar ook nieuwe woonvormen voor ouderen in hun eigen vertrouwde omgeving. 

Waarom GroenLinks: 
Wat mij zo aanspreekt bij GroenLinks is dat we niet in hokjes denken, maar juist in denkrichtingen. Hierdoor is er veel vrijheid en creativiteit om tot oplossingen te komen. Zo kunnen we goed inspringen op de actualiteit. En meer vrouwen in de gemeenteraad? Ik ben er een groot voorstander 
van!