De Eems als riool van minister Kamp? Dat nooit!

Je zou er bijna niet meer van opkijken,  al die berichten rondom de problemen van de fossiele energie. Gisteren de berichtgeving over de mogelijke lozing van deels gezuiverd afvalwater op de rivier de Eems. Afvalwater wat vrijkomt bij de winning van aardolie in Schoonebeek, afvalwater wat nu wordt getransporteerd in leidingen die verouderd zijn en steeds vaker gebreken vertonen, afvalwater wat ondergronds wordt geïnjecteerd, zonder dat we weten welke gevolgen dat heeft. Terecht dat men in Twente hier bezwaar tegen maakt en ja minister Kamp woont daar ook, dus dump maar in de Eems, komt het vanzelf bij de Groninger kust terecht, het afvalputje van Nederland, Kamp kent die provincie, heeft daar niet zoveel mee op, dus dat is geen probleem.

Mondt de Eems niet uit in de Waddenzee, Unesco werelderfgoed? Wat is daar dan nog de waarde van? Wanneer stoppen we nu eens met het vernielen van ons milieu, de toekomst van onze kinderen? Ja ik weet dat ook windmolens niet altijd populair zijn en de zon schijnt helaas ook niet elke dag op de zonnepanelen, maar we moeten keuzes maken om de vernietiging van ons milieu te voorkomen en de overstap te maken weg van fossiele brandstoffen. Windmolens ja, maar dan met een ander verdienmodel, ook voor direct betrokken en niet alleen voor de subsidiejagers en grondeigenaren, zonneparken, daar zijn we het over eens, die komen er gewoon en natuurlijk bewust omgaan met de beschikbare energie die we verbruiken.

We kijken soms niet meer op van de berichten, wel van mensen die overal tegen zijn want als we geen vervuiling willen door fossiele brandstoffen, groot verzet blijven organiseren tegen windmolens in plaats van het verdienmodel aan te pakken, dan wordt het lastig, want de zon schijnt niet altijd in ons land, vandaag trouwens wel en deze schrijven heeft zonnepanelen, waarmee dit bericht energieneutraal is geworden. En hoewel we nergens meer vanop kijken, blijven we vechten voor een duurzame toekomst waarin we snel minder afhankelijk moeten worden van duurzame energie.